MÅLGRUPPER

MÅLGRUPPER FOR STU


Unge kan begynde STU på JouEs, når de er mellem 16 og 25, og har afsluttet grundskolen. Afgangsprøve er ikke et krav. STU fungerer som en almindelig ungdomsuddannelse, og på JouEs gives støtte til afklaring eller opkvalificering i forhold til uddannelse eller arbejde. De unge, vi arbejder med, kan have diagnoser som: ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser. På JouEs afspejler samfundet sig i elevgruppen, og vi har derfor elever med forskellige nationaliteter og fra forskellige samfundslag.


På JouEs arbejder vi primært med unge i følgende målgrupper:


Målgruppe 3

Tidligere specialskoleelever

Består af unge med ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. De vil typisk have generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst o. lign). De unge i denne målgruppe har selvhjulpenhed ift. nogle ADL-funktioner, kan gåpå toilettet, i bad mm med guidning. De kan bevæge sig selvstændigt i nærmiljøetog de har et funktionsniveau, som gør dem i stand til at blive selvhjulpne på afgrænsede områder. F.eks. vil de kunne lære at færdes med offentlig transport. De unge i denne målgruppe vil typisk komme i beskyttet beskæftigelse efter endt STU.

De kan indgå i holdundervisning.


Målgruppe 4

Tidligere specialskoleelever og/eller specialklasseelever

Består af unge med ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. De vil typisk have generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme,ADHD, syndromer, angst o. lign). De unge i denne målgruppe adskiller sig fra målgruppe 3, ved at have et højerefunktionsniveau og de vil kunne komme i praktik og blive afprøvet ifht. flexjob.

De kan indgå i holdundervisning.


Målgruppe 5

Tidligere specialklasseelever og/eller enkeltintegrerede elever i folkeskolen

Består af unge med normale motoriske funktioner. Begavelsesniveauet kan spænde fra normal begavelse til høj begavelse. De unge kan have særinteresser. De unge vil typisk have komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst m.m.). De unge kan orientere sig udover nærmiljøet. De kan tage tog og bus.

De kan indgå i holdundervisning.