Mads Ulrik Molbech

Pædagogisk leder

Underviser i dansk og ADL


Mads har 16 års erfaring fra folkeskolen, hvor han har ført elever til afgangsprøve i dansk, samfundsfag, geografi, idræt, historie og kristendom.


Mads har været ansat som lærer og afdelingsleder på Erhvervsskolen af 2011 Nord siden oktober 2015. Mads har således stor erfaring med undervisning af unge borgere med udfordringer, herunder ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser.


Siden marts 2017 har Mads overtaget det fulde ansvar og ledelse af skolen som nu hedder JOUES.


Kontakoplysninger

Mail: mads@jouesmail.dk (SikkerMail)

Tlf. 28 57 28 37


NAME

Turpis neque donec pede

laoreet interdum magnaenim.