MÅLGRUPPER

MÅLGRUPPER FOR STU


Unge kan begynde STU på JouEs, når de er mellem 16 og 25, og har afsluttet grundskolen. Afgangsprøve er ikke et krav. STU fungerer som en almindelig ungdomsuddannelse, og på JouEs gives støtte til afklaring eller opkvalificering i forhold til uddannelse eller arbejde. De unge, vi arbejder med, kan have diagnoser som: ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser.


På JouEs afspejler samfundet sig i elevgruppen, og vi har derfor elever med forskellige nationaliteter og fra forskellige samfundslag.


På JouEs arbejder vi primært med unge i følgende målgrupper:


Målgruppe 2

Specifikt for målgruppen

Unge med svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Unge i denne målgruppe har behov for individuel støtte i specifikke situationer til f.eks. pleje, overvågning og/eller til at skærme sig imod psykisk overbelastning.


Mål for fremtidig beskæftigelse

Den unges muligheder for atblive tilknyttetarbejdsmarkedet afklares viapraktikforløb, somudgangspunkt på ordinærearbejdspladser eller almeneuddannelsesinstitutioner.Målgruppe 3

Specifikt for målgruppen

Unge som kan indgå i undervisning i mindre grupper. Unge i denne målgruppe kan i nogen grad arbejde selvstændigt med kendte opgaver, når strukturen er på plads, men har behov for individuel støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.


Mål for fremtidig beskæftigelse

Det er af hjemkommunen vurderet, at Den Unges udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsevne er fraværende. Under STU tilbydes praktikker og afklaring i forhold til samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og/eller skånejob.Målgruppe 4

Specifikt for målgruppen

Unge som kan indgå iundervisning i mindre grupper. Unge i denne målgruppe kan i nogen grad arbejde selvstændigt med kendte opgaver, når strukturen er på plads, men har behov for individuel støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.


Mål for fremtidig beskæftigelse

Den unges muligheder for atblive tilknyttetarbejdsmarkedet afklares viapraktikforløb på ordinærearbejdspladser eller almeneuddannelsesinstitutioner.