LAB 91

AFKLARING


Et afklaringsforløb er typisk 12 uger og har til hensigt at afdække og udvikle faglige, sociale og sproglige kompetencer.


Det gør vi bl.a. ved at afdække:


Læse-, skrive-, og regnekompetencer

Arbejdsidentitet

Arbejdsevne

Beskæftigelsesretning via forskellige interne og eksterne praktikker

Kognitive, sociale, personlige og faglige kompetencerRESSOURCEFORLØB


Et ressourceforløb kan vare 1-5 år og består af en variation af støtte og hjælp ift. fremtidig beskæftigelse og den sundhedsmæssige og sociale situation.


Det gør vi bl.a. ved at støtte borgeren i forhold til:


Bolig - Flyt til andet, bedre eller billigere.

Økonomi - Budgetlægning, MitID, e-boks, SKAT m.m.

Transport - Hjælp til at tage offentlig transport.

Struktur - Lave ugeskema, planlægning og aftaler.

Ressourcer - Hvad kan jeg og hvad kan jeg lære?

Afklaring - Til beskæftigelse, flexjob eller førtidspension.