SÆRLIG INDSATS TIL UNGE MED PSYKISK SÅRBARHED

AFKLARING


Et afklaringsforløb er typisk 12 uger og har til hensigt at afdække og udvikle faglige, sociale og sproglige kompetencer.


Det gør vi bl.a. ved at afdække:


  • Læse-, skrive-, og regnekompetencer
  • Arbejdsidentitet
  • Arbejdsevne
  • Beskæftigelsesretning via forskellige interne og eksterne praktikker
  • Kognitive, sociale, personlige og faglige kompetencerRESSOURCEFORLØB


Et ressourceforløb kan vare 1-5 år og består af en variation af støtte og hjælp ift. fremtidig beskæftigelse og den sundhedsmæssige og sociale situation.


Det gør vi bl.a. ved at støtte borgeren i forhold til:


Bolig - Flyt til andet, bedre eller billigere.

Økonomi - Budgetlægning, MitID, e-boks, SKAT m.m.

Transport - Hjælp til at tage offentlig transport.

Struktur - Lave ugeskema, planlægning og aftaler.

Ressourcer - Hvad kan jeg og hvad kan jeg lære?

Afklaring - Til beskæftigelse, flexjob eller førtidspension.

EN ELEV FRA JOUES:


"Jeg var aldrig startet på skolen, hvis læreren ikke var kommet hjem til mig først."