VISION OG METODE

JOUES' vision og metode


På JOUES ønsker vi at give alle elever en oplevelse af progression i deres personlige, sociale og faglige udvikling med det formål at de opnår et så selvstændigt og meningsfyldt voksenliv som muligt.

UNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGIK


Arbejdet på JOUES er et samspil mellem undervisning og socialpædagogik. Vi arbejder både med de faglige, sociale og personlige kompetencer, da det med eleverne ikke er muligt at isolere det ene fra det andet.


På JouEs tror vi på, at eleverne er eksperter på deres eget liv, hvorfor elevens stemmen er vigtig, når uddannelsesplanen udarbejdes og tilrettelægges. 

METODE


På JOUES er vi inspireret af den narrative og systemiske tænkning i vores tilgang til de unge. Vi tror på menneskets mulighed for at blive aktører i eget liv og støtter dem i at skabe mulighed for at handle og træffe vigtige personlige valg. Det handler om at finde et sted at stå i livet og at fortællingen om fortiden ikke behøver at være afgørende for, hvad et menneske er i stand til at blive. Vi ser mennesket som en del af flere systemer og vi er optaget af at tænke i de relationer, mennesket indgår i. Følgelig er samtale, dialog og fleksibilitet en bærende kraft i vores arbejde med de unge.