JOUES og

ORØSTRAND

I samarbejde med Orøstrand tilbyder JOUES nu tre forskellige linjer af STU på Orø. Der er tale om dyrepasser i Orøstrands dyrepark, teknisk servicemedarbejder eller køkkenmedhjælper på skole/behandlingshjemmet. Linjerne beskrives yderligere længere nede på siden.


Da der er kan være lidt langt til Orø, tilbyder vi endvidere mulighed for, med et beskedent tilkøb, at STU'ere kan bo i ungekollektivet 25'eren på Orøstrand under opholdet. Her kan man botræne sammen med andre unge.


Der er tilknyttet pædagogisk personale på Orøstrand 24/7 og der kan tilkøbes særlig socialpædagogisk støtte til forløbet.


I samarbejde med med Orøstrand vil der endvidere være mulighed for at tilbyde en egentlig bostedsløsning efter §107. 


På Orøstrand arbejdes der med at styrke elevernes livskvalitet og livsduelighed samtidigt med, at vi udvikler de evner, den unge har.


Målet er, at bringe den unge et skridt nærmere et eventuelt uddannelses- eller erhvervsønske og give den unge styrkede sociale og personlige færdigheder.


Herunder kan du se en mere detaljeret beskrivelse af de tre linjer på Orøstrand.


Dyrepasser
Kendskab til dyr og deres pleje, guide, kioskbetjening og meget mere


Køkken

Tilberedning af kost, ernæring, hygiejne, indkøb og andre opgaver forbundet med madlavning


Teknisk servicemedarbejder

Vedligehold af bygninger og indhegninger. Vedlige- hold af veje og stier, græsslåning, affaldshåndtering.

"Målet er, at bringe den unge et skridt nærmere et eventuelt uddannelses- eller erhvervsønske og give den unge styrkede sociale og personlige færdigheder."